Suomen merialueen kestävän käytön visio

Visio Työpaja 1

Tällä sivustolla esitellään Suomen Merialuesuunnittelun visiotyötä, sen etenemistä, tuloksia ja työpajoissa kerättyä aineistoa. Kutsumme myös kaikki sivustolla kävijät jättämään kommentteja ja käymään yhteistä keskustelua.

Merialuesuunnittelulla on tarkoitus edistää sinistä kasvua ja meren hyvää tilaa yhteensovittamalla eri käyttömuotoja. Suomen merialueiden kestävän käytön visiota, aluekohtaisia tavoitteita ja toimialakohtaisia tiekarttoja laaditaan syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana laajalla sidosryhmätyöskentelyllä. Työtä ohjaa Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä, joka koostuu maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön edustajista, konsultteina työssä toimii WSP Finland ja Capful.

Tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa on ensisijaisen tärkeää kestävän käytön vision, alueellisten tavoitteiden ja toimialakohtaisten tiekarttojen määrittelyssä. Työn aikana järjestetään valtakunnallinen työpaja (1.10) sekä neljä alueellista työpajaa (6.11 Vaasa, 7.11 Oulu, 27.11, Helsinki ja 28.11 Uusikaupunki). Tänne sivustolle kerätään työpajojen tuloksina syntyviä aineistoja, joihin toivotaan sidosryhmien näkemyksiä ja kommentteja. Tervetuloa osallistumaan Suomen merialueiden kestävän käytön määrittelyyn!

Lisää Suomen merialuesuunnittelusta löytyy täältä: https://www.merialuesuunnittelu.fi/

Tutustu tästä asiantuntijoiden näkemyksiin merialueiden mahdollisuuksista: